Lízing zárt- és nyíltvégű

Mi a lízing?

A lízingbeadó (finanszírozó) megveszi az autót, majd az ügyfélnek (lízingbevevő) adja használatra. Vagyis a finanszírozó a tulajdonos, az ügyfél pedig az üzembentartó. A törzskönyv a lízinget nyújtó pénzügyi intézménynél marad.


Nyíltvégű pénzügyi lízing

Egyéni vállalkozások és cégek számára nyújtott pénzügyi szolgáltatásunk. Ez a korábbi pénzügyi lízing termékünkhöz képest egy olyan finanszírozási konstrukciónk, amely lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy alacsony költségen üzemeltethesse céges személyautóit és motorkerékpárjait, a beszerzés ÁFA tartalma a jogszabályban meghatározott módon visszaigényelhető, maradványértékes konstrukcióként a havi részletek mértéke tovább csökkenthető.

Szolgáltatásunk legfontosabb előnyei:

 • Amennyiben a lízingelt gépjárművet a vállalkozás céljaira használja, úgy a lízingdíjak tőkerészre eső ÁFA tartalma jogszabályban meghatározott feltételekkel visszaigényelhető.
 • A lízingdíj kamatrésze költségként elszámolható.
 • A beszerzési ár ÁFA tartalma nem része a lízingtőkének, így a kamatszámítás alapjának sem, ezért a futamidő alatt fizetendő kamat kevesebb, mint a hasonló ütemezésű zártvégű lízing esetén.
 • A lízingbevevő jogosult az értékcsökkenés elszámolására.
 • Maradványértékes konstrukcióval csökkenthető a havi törlesztő részletek mértéke.
 • Gyors és rugalmas autócsere lehetőség a futamidő végén, ugyanis az ügyfélnek nincs vásárlási kötelezettsége.

Konstrukció jellemzői:

 • Új és használt gépjármű finanszírozásához is egyaránt igénybe vehető autóhitel forma.
 • Szolgáltatásunk egyéni és társas vállalkozó ügyfeleink számára elérhető, személygépjárművek és motorkerékpárok esetén.
 • Kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a gépjárműről a lízingcég felé kiállított számla teljes ÁFA-s, azaz ÁFA-mentes, valamint különbözeti ÁFA-s értékesítés esetén nem.
 • HUF alapú, fix törlesztésű konstrukció.
 • Meghatározott feltételek mellett a szerződés casco mentesen is megköthető.
 • A futamidő alatt a törzskönyvben tulajdonosként a lízingbeadó szerepel, lízingbevevő csak üzembentartó.
 • A futamidő végén a lízingbevevőt vételi- és vevőkijelölési jog illeti meg, így a vállalati személyautó flotta gyorsan és rugalmasan újítható meg.

Engedje meg, hogy egy példán keresztül szemléltessük, melyek is a legfontosabb különbségek egy nyíltvégű és egy zártvégű pénzügyi lízing konstrukció között.

Zártvégű Nyíltvégű
pénzügyi lízing
Bruttó vételár 6.000.000 Ft 6.000.000 Ft
Kezdő lízingdíj (önrész) 1.204.590 Ft 1.204.590 Ft
(948.496 Ft + levonható 27% ÁFA *)
Futamidő 36 hónap 36 hónap
Regisztrációs adó 85.000 Ft 85.000 Ft
Ügyleti kamat 6,33% 6,33%
Havi lízingdíj 111.345 Ft 86.008 Ft
+ tőkerészre felszámított levonható 27% ÁFA *
Utolsó törlesztő / Maradványérték 1.505.737 Ft 1.505.737 Ft
(1.185.620 Ft + nem levonható 27% ÁFA)
Megfizetendő és nem levonható 27% ÁFA 1.257.520 Ft 320.117 Ft
Összesen fizetendő 6.607.410 Ft 5.550.521 Ft
Különbség 1.056.888 Ft

* Az ÁFA a gépkocsi adóköteles tevékenységhez történő használat arányában vonható le. A példaszámításunk kizárólag nem fogyasztónak minősülő jövendőbeli ügyfeleink tájékoztatását szolgálják.

Zártvégű pénzügyi lízing

A zártvégű pénzügyi lízing mindig adásvételhez kapcsolódik, az ÁFA törvény szerint a lízingbeadó szempontjából termék-értékesítésnek minősül az ügylet. Lízingszerződés úgy köthető, ha előzőleg a vevő részére a finanszírozó megvásárolja a járművet a kereskedőtől. Ez a szolgáltatásunk abban tér el a korábbi autóhitel termékünktől, hogy a futamidő alatt a forgalmi engedélyben és a törzskönyvben tulajdonosként a lízingbeadó szerepel, lízingbevevő csak üzembentartó. A vevő tulajdonába a lízingszerződés végén kerül a jármű. Az összes lízingdíj és egyéb felmerülő tartozás kiegyenlítése után a jármű tulajdonjogát a lízingbevevő automatikusan megszerzi.

Szolgáltatásunk legfontosabb előnyei:

 • A pénzügyi lízing konstrukció egy biztonságos forma ügyfelünk részére is, mivel nem fordulhat elő, hogy az ügyfél más jellegű tartozását ráterheljék az autóra (NAV, villanyszámla, köztartozás, stb.) vagy végrehajtás alá vonják, mivel az nem az ő tulajdona, hanem a finanszírozó lízingcégé.
 • Tulajdonjog megléte nélkül is (ahogy a koárbbi autóhitel termékünknél is volt) az egyéni vállalkozások valamint társas vállalkozások saját könyveikben tarthatják nyilván a lízingelt gépjárművet.
 • Integrált termék (casco) zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióban is igénybe vehető
 • A vállalkozás a beruházást külső forrással tudja megoldani.
 • A lízingdíjak fizethetők a lízingelt jármű által megtermelt bevételekből.
 • Jogszabályban meghatározott feltételek mellett értékcsökkenést és kamatot számolhat el a lízingtárgyra.
 • A lízingügylet biztosítéka a lízingtárgy.

Konstrukció jellemzői:

 • Új és használt gépjármű finanszírozásához is egyaránt igénybe vehető.
 • Személygépjármű, motorkerékpár, kishaszon-gépjárművek esetén igényelhető.
 • Forint és Euró alapú konstrukcióban is elérhető egyéni és társas vállalkozások számára.
 • Magánszemélyeknek forint alapú konstrukciót biztosítunk.
 • Lízingszerződés úgy köthető, ha előzőleg a vevő részére a finanszírozó megvásárolja a járművet az eladótól.
 • A futamidő alatt a törzskönyvben tulajdonosként a lízingbeadó szerepel, a lízingbevevő az üzembentartó.
 • Az összes lízingdíj és egyéb felmerülő tartozás kiegyenlítése után a lízingbevevő automatikusan tulajdonjogot szerez.

Maradványértékes konstrukció

Speciális konstrukció, amely nyíltvégű pénzügyi lízinghez igénybe vehető.

A futamidő elején két tétel kerül megállapításra:

 • havi lízingdíj, ami az alacsonyabb,
 • a maradványérték, ami a nagyobb összeg.

A maradványértékkel az kerül meghatározásra, hogy a futamidő végén várhatóan mennyit ér majd a gépjármű. Ennek pontosságát egy előzetes és mélyre ható szakértői becslés segíti elő. Minél kisebb a maradványérték, annál nagyobb a havi törlesztés.

A futamidő végén az ügyfélnek van egy autója és egy nagyobb összegű részlete, az ún. maradványérték.

Három lehetőség kínálkozik:

 • Az ügyfél megtartja az autót, és kifizeti a maradványértéket. Vagyis lezárul a lízingszerződés.
 • Az ügyfél eladja az autót, a befolyó összegből kifizeti a maradványértéket, és ha módja van rá, elindít egy újabb lízingkonstrukciót.
 • Az ügyfél megtartja az autót, a maradványértékre pedig további finanszírozást vesz igénybe, amennyiben ezt a megkötött konstrukció és az autó életkora lehetővé teszi.

Beépített Casco

Védje befektetését. Beépített biztosításainkat azzal a céllal alakítottuk ki, hogy az Ön segítségére lehessenek amennyiben gépjárművével kapcsolatos káresemény éri, illetve ügyfeleink fizikai vagy anyagi állapota egy időre kedvezőtlen irányban változik. Biztosításaink nem igényelnek külön utánajárást és szerződéskötést, azok díja beépül az autóhitel havi törlesztő részleteibe, amely lényegesen kedvezőbb, mint külön szerződéskötés esetén.

Nyílt- és zártvégű pénzügyi lízinghez egyaránt köthető, praktikus, kényelmes és biztonságot nyújtó pénzügyi-biztosítási szolgáltatás. Célja az ügyfél teljes körű biztonságának megteremtése. A biztosítási károk esetén mentesítheti az ügyfelet a ránehezedő terhek súlya alól. A biztosítás díja a finanszírozás futamideje alatt változatlan marad, vagyis a biztosító részéről nincs díjindexálás. Lakhely- vagy székhelyváltozást nem követi díjmódosítás.

BIZTOSÍTÁSI FEDEZET – az Ügyfél által választható, biztosított kockázatok:

 1. Teljes körű Casco biztosítás

Biztosítási események, alapkockázatok:
1.1. Elemi kár: A természeti erők által okozott – a biztosítási feltételekben részletezett – károsodások, továbbá a tűz- és a robbanáskár;
1.2. Lopás kár: A gépjárművek, vagy alkatrészének, tartozékának az ellopása, elrablása;
1.3.Töréskár: A gépjárműben, annak alkatrészeiben, tartozékaiban baleseti jellegű erőhatás miatt keletkezett sérülés, továbbá idegen személy által okozott rongálás;
1.4. Üvegtörés kár: A biztosított gépjárműben kizárólag az ablaküvegre közvetlenül, hirtelen fellépő mechanikai behatások által előidézett sérülés vagy idegen személy által okozott rongálás.

 1. Teljes lopás- és totálkár Casco biztosítás
  Biztosítási események, alapkockázatok:
  Teljes gépjármű lopás- és totálkár fedezete.
 2. Pótdíj nélküli kiegészítő fedezetek:
  3.1. Extratartozékok fedezete
  A casco biztosítás díjpótlék nélkül nyújt fedezetet a gépjármű vásárlási számláján, vagy annak mellékletében, ill. a „Szerződői nyilatkozat casco biztosítás megkötéséhez” (1. sz. melléklet) c. dokumentumban meghatározott extra tartozékokra.
  A biztosító kizárja a biztosított extrák közül az 1.000.000,- Ft-nál nagyobb érétkű audio/video berendezéseket.3.2. Ingyenes szállítás fedezete
  A Biztosító megtéríti a biztosítási esemény kapcsán megsérült gépjármű mentéséhez, vagy helyreállításához indokolt szállítás (eseményenként maximum 2 alkalom), valamint az indokolt tárolás költségét (eseményenként legfeljebb 10 naptári napot), de maximum a káridőponti érték 10%-áig.3.3. Márkahűség záradék
  Újonnan vásárolt gépjárművek vonatkozásában, érdekmúlást okozó biztosítási esemény esetében, a Biztosító az Ügyfél számára 10% casco biztosítási díjkedvezményt biztosít, amennyiben az Ügyfél az Euroleasing cégcsoport valamelyik partner márkakereskedésénél a biztosítási eseményt követő 6 hónapon belül gépjárművet vásárol, és azt a Finanszírozó finanszírozza.4. Pótdíj ellenében nyújtható kiegészítő szolgáltatások, záradékok:
  4.1. Csereautó, bérautó fedezete
  50.000,- Ft/év biztosítási összegig, a casco biztosítással megegyező területi hatállyal, saját vagy részben hibás biztosítási eseményre vonatkozóan a Biztosító megtéríti a csereautóval illetve bérautóval kapcsolatos igazolt költségeket.
  Bérautó fedezet pótdíja az alap casco éves díjának 20%-a.

További szolgáltatások >>
Tovább az autólízing kalkulátorra >>

Kérjen ajánlatot:

06 (1) 345-2330