Pénzügyi szótár

Adós

Azaz ügyfél. Az a lízinget igénybevevő magánszemély(ek), egyéni vagy társas vállalkozó(k), amelyeknek a hitelező hitelt folyósít. A kölcsön igénylésekor, a szerződés megkötés pillanatában adóssá válik a hitelező felé.


Adósminősítés

Az a folyamat, melynek során a finanszírozó cég azt bírálja el, hogy a potenciális ügyfél megfelel-e a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges elvárásoknak.


Árfolyam

A külföldi deviza forintban meghatározott vételi és eladási árát jelenti.


Átütemezés

Gépjármű-finanszírozásra kötött szerződés új feltételekkel való újrakötése.


Átvállalás

Az ügyfélnek lehetősége van a lízinggel terhelt autójának a szerződés átkötésére egy másik fél számára. Ehhez szükséges, hogy az új ügyfél adósminősítése is megfelelő legyen.


Bázisárfolyam

Deviza alapú hitel felvételekor a kölcsön folyósításának napján meghirdetett, az akkor aktuális vételi kamatláb. Ehhez az árfolyamhoz viszonyítva állapítják meg a havi törlesztés nagyságát.


Beépített Casco

Törésbiztosítás az autóra, mely egyéb károkat is magában foglal, pl. lopás, rongálás, elemi károk. Ennek a biztosításnak a havidíját az ügyfél a törlesztő részlet részeként fizeti ki. Olcsóbb és a futamidő végéig teljes körű biztonságot nyújt.


Beépített Törlesztés Védelem

Magánszemélyek számára ajánlott, zárt végű pénzügyi lízinghez kapcsolható szolgáltatás, melynek fő feladata az ügyfél kedvezőtlen helyzetének támogatása. Nem igényel külön ügyintézést és szerződéskötést sem. Főleg azon magánszemélyeknek ajánlott, akiknek a családi költségvetés forrása egyetlen ember keresetéből áll. Díja változatlan és a havi törlesztő részletbe épül be. Három típusa van: standard, prémium, prémium+.


Casco-mentes hitelszerződés

Az a hitelkonstrukció, amely mellé az ügyfél nem köt casco-biztosítást. Ilyenkor a havi törlesztést a kockázati kamatfelárral növelik meg. Ha valami baj történik az autóval (pl. lopás, törés), akkor az ügyfél köteles minden költséget (beleértve a fennálló hiteltartozást is) egy összegben kifizetni. Ezért a casco-mentes szerződést tartalékkal rendelkezőknek érdemes megkötni.


Deviza

Külföldi pénznemre szóló, külföldön fizetendő követelés.


Deviza kockázat

Más országok pénznemére felvett hiteleknél a deviza és a forint között jelentkező árfolyamváltozásból eredő különbség. Ez a különbség a napi mozgások során változik, így egy esetleges kedvezőtlen emelkedésnél a költségek emelkedését eredményezi.


Eladási árfolyam

Az az árfolyam, amelyen a bank devizát/valutát ad el forint ellenében.


Előtörlesztés

Az ügyfélnek lehetősége van egy egyszeri nagyobb összegű tőke befizetésére. Amennyiben a teljes tőkét sikerül befizetni, akkor ez eredményezheti a szerződés lezárását is.


Engedményező levél

Ez a dokumentum biztosítja a finanszírozó cég számára, hogy az általa kifizetett gépjármű(vek) biztosítási kárrendezésének kedvezményezettje legyen.


EUROTAX

Használtautó-ármeghatározó program, mely aktuális piaci árakat és statisztikai értékeléseket használ fel.


Futamidő

A szerződésben megadott időszak, amely alatt az ügyfél havi törlesztések formájában fizeti vissza a felvett pénzösszeget.


Irányadó kamatláb

Ügyleti kamat kiszámításánál használt, százalékban megadott érték. A következő esedékességi időszakra érvényes kamatlábértéket mutatja meg. Ez egy változó tétel, és ezért az ügyleti kamat kiszámítása során a kamatszámítási időszakba beleeső valamennyi irányadó kamatlábváltozást figyelembe veszik.


Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

Olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek fő feladata, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti tevékenységét, hitelezési és ügyfél-minősítési munkáját és csökkentse a hitelnyújtás során felmerülő kockázatokat. Ebbe a nyilvántartásba minden természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság is bekerülhet, ha hitelszerződés után hitelalannyá válik. Lakossági ügyfél akkor kerülhet fel erre a listára, ha a minimálbért kitevő összeg megfizetésével folyamatosan, több mint 90 napon át késlekedik vagy ha a valótlan adatokat, illetve hamis okiratokat ad meg a szerződés megkötésekor.


Lezárási díj

Ha a szerződés valamilyen okból kifolyólag a meghatározott időpont előtt kerül lezárásra, az ügyfél köteles lezárási díjat fizetni.


Maradványérték

Ez az összeg azt mutatja meg, hogy a futamidő végén mennyi lesz az autó értéke. A maradványérték általában nem haladja meg a futamidő végén várható tényleges piaci értéket, így a futamidő végén történő eladásból származó pénzösszeg fedezi a hitelező felé fennálló tartozást.


Önerő

Az a minimális összeg, amivel az ügyfélnek rendelkeznie kell az autóvásárláskor, ha zárt végű pénzügyi lízinget kíván igénybe venni. Ennek értéke minden finanszírozónál egységes.


Piaci érték

Az a pénzösszegben kifejezett érték, amely az eladás pillanatában várható. Nem egyenértékű az átlagos vagy legmagasabb árral, mivel a gépkocsi egyedi tulajdonságaitól függ a meghatározása.


Prémium Beépített Törlesztés Védelem

Haláleset, rokkantság, munkanélküliség vagy munkaképtelenség beálltánál biztosítja az ügyfelet a törlesztő részlet átvállalásával. Folyamatos, nem próbaidős munkaviszony a feltétele.


Távlezárás

Az ügyfél részéről történő szerződés lezárása. A távlezárás postai úton, erre az esetre rendszeresített formanyomtatványon, írásban megy végbe. Ez a formanyomtatvány személyesen átvehető a hitelező cég székhelyén vagy telefonon, faxon igényelhető. Ebben az esetben a hitelező a megadott címre küldi el a formanyomtatványt.


Tőke

Az ügyfél által igényelt kölcsön összege.


Törlesztés/törlesztő részlet

Meghatározott időközönként fizetendő pénzösszeg, amit a hitelező cégnek fizetünk vissza. A leggyakoribb formája a havi törlesztés, tehát minden hónapban való kifizetés.


Kérjen ajánlatot:

06 (1) 345-2330