Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

Olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek fő feladata, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti tevékenységét, hitelezési és ügyfél-minősítési munkáját és csökkentse a hitelnyújtás során felmerülő kockázatokat. Ebbe a nyilvántartásba minden természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság is bekerülhet, ha hitelszerződés után hitelalannyá válik. Lakossági ügyfél akkor kerülhet fel erre a listára, ha a minimálbért kitevő összeg megfizetésével folyamatosan, több mint 90 napon át késlekedik vagy ha a valótlan adatokat, illetve hamis okiratokat ad meg a szerződés megkötésekor.